Kütle, yay, damper ve transformatör içeren bir sistemin MATLAB ile modellenmesi ve analizi