CNC ((Computer Numerical Control) (CNC Torna ve CNC Freze))

                                 CNC Dik İşleme Tezgahı

Devam

Kütle, yay, damper ve transformatör içeren bir sistemin MATLAB ile modellenmesi ve analizi

Problem: Şekil 1’de verilen sistemin yönlendirilmiş lineer grafiğini çizin, temel denklemlerini yazın, sistemin dinamik davranışlarını tanımlayan diferansiyel denklemleri verilen sistem

Devam

Makine Mühendisliği

Makine:         Makineler enerji dönüşümlerinde kullanılır.Enerji alır ve bu enerjiyi başka bir enerjiye dönüştürürler.Bu enerji alışverişinde mekanik

Devam