Biyomühendislik

Biyomühendislik

Biyomühendislik, temel mühendislik öğretilerinin biyoloji bilimi ve alt dallarına uygulanması ile oluşan yepyeni ve geniş bir bilim dalı bir mühendislik alanıdır.

Biyomühendisliğin çok kesin bir tanımı olmadığı gibi, çalışma alanlarını da belli bir çerçevede sınırlandırmak mümkün değildir. Biyoloji nasıl ki yaşam, canlı bilimidir; biyomühendisler için de yaşam ve canlı mühendisi denebilir. Lisede gördüğümüz temel biyoloji derslerini hatırlayalım. Her bir bölümde farklı bir şey oldukça kısır bir şekilde anlatılıp kafamızda binlerce soru işareti bırakırdı. Biyomühendisler bu soru işaretlerini bilmek ve yeni soru işaretleri için çözüm aramak zorundadır.

Biyoloji sürekli incelenen, güncellenen bir bilim olduğu için biyomühendisler de sürekli kendini güncellemeli, yeni şeyler öğrenmelidir. Biyomühendisliğin çalışma alanları çevre, kimya, elektronik ve bilgisayar mühendisleri ile çakışır. Bu sebeple biyomühendisler diğer alanlarla oldukça iletişim halinde olmalı yenilikleri takip etmelidir. Biyomühendislik; biyokimya, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, biyomedikal, biyometaryel, biyoinformatik, protein mühendisliği, biyoteknoloji gibi daha bir çok alt dala sahiptir.

Biyomühendislik … mühendisliği gibi bir alanın mühendislik öğretilerinin edinildiği bir dal olarak görmek pek de doğru değildir.

Mühendislik ile biyoloji biliminin iç içe geçtiği ve diğer alanlarla ayrımın pek mümkün olmadığı bir alandır. Biyolojinin diğer alt dallarından farklı olarak biyomühendislik bir alanda uzmanlaşmayı öngörmez. Bir biyomühendis bütün biyoloji dallarına ve bazı mühendislik dallarına (temel düzeyde) hakim olmalı, geniş bir perspektiften düşünme becerisine sahip olmalıdır. Ülkemizde henüz yeni olan bu alanın ileride dünyanın en prestijli mesleklerinden biri olacağı tahmin edilmektedir.


Hilal Kabakçı