Matlab Destekli DC Motor Kontrolü

1         FİZİKSEL KURULUM Kontrol sistemlerinde ortak bir aktüatör DC motordur. Doğrudan döner hareket sağlar ve tekerleklerle veya tamburlarla ve kablolarla

Devam

Kütle, yay, damper ve transformatör içeren bir sistemin MATLAB ile modellenmesi ve analizi

Problem: Şekil 1’de verilen sistemin yönlendirilmiş lineer grafiğini çizin, temel denklemlerini yazın, sistemin dinamik davranışlarını tanımlayan diferansiyel denklemleri verilen sistem

Devam