CNC ((Computer Numerical Control) (CNC Torna ve CNC Freze))

                                 CNC Dik İşleme Tezgahı

Devam

Kütle, yay, damper ve transformatör içeren bir sistemin MATLAB ile modellenmesi ve analizi

Problem: Şekil 1’de verilen sistemin yönlendirilmiş lineer grafiğini çizin, temel denklemlerini yazın, sistemin dinamik davranışlarını tanımlayan diferansiyel denklemleri verilen sistem

Devam

Yazılım Geliştirme Süreci

Yazılım geliştirme süreci Yazılım Geliştirme Süreci nedir? Bir yazılım geliştirme sürecinin olmazsa olmazları nelerdir? Bir yazılım geliştirme sürecindeki en önemli

Devam

Makine Mühendisliği

Makine:         Makineler enerji dönüşümlerinde kullanılır.Enerji alır ve bu enerjiyi başka bir enerjiye dönüştürürler.Bu enerji alışverişinde mekanik

Devam